Verdiep je profiel met meervoudige intelligentie

Jouw intelligenties in beeld

Hoe slim ben je eigenlijk? Misschien vraag je je dat soms af in moeilijke situaties. In de jaren ’80 stelde psycholoog Howard Gardner die vraag net iets anders: hoe ben je slim? Er bestaan meer intelligenties dan in IQ-testen gemeten worden. In verschillende gebieden in de hersenen wordt informatie verwerkt waarmee we in staat zijn om een probleem op te lossen of iets van waarde te creëren. Onze maatschappij is nu vooral gericht op taal, rekenen en ruimtelijk inzicht, en de laatste jaren is er ook wat aandacht voor EQ: inzicht in emoties en het kunnen omgaan met andere mensen. Maar je hebt nog veel meer tot je beschikking. Muzikaliteit, sportiviteit, groene vingers: het zijn allemaal talenten waar je in je werk veel aan kunt hebben.

Talentenscan

Wil je weten hoe het zit met jouw intelligenties? Neem dan contact op voor een scan. Je ontvangt dan van mij een uitnodiging voor een online vragenlijst, de MIDAS (Multiple Intelligences Assessment Scales). Het invullen kost ca. 20 minuten. Daarna ontvang je een rapport en bespreken we de resultaten. Het is geen test, maar een weergave van hoe je zelf je kwaliteiten inschat. In het gesprek komen we misschien tot andere conclusies of verrassende inzichten.   Tarief: MIDAS + gesprek 1,5 uur: 175 euro.

De 8 intelligenties:

linguïstische intelligentie: denken in woorden, gevoeligheid voor de betekenis van taal, retoriek en schrijfvaardigheid

logisch-mathematische intelligentie: denken in cijfers, rekenen en kwantificeren, redeneren en logische verbanden zien

visueel-ruimtelijke intelligentie: denken in beelden en drie dimensies, verbeelding, werken met objecten

muzikale intelligentie: denken in klanken, melodieën, ritmes en rijm, stemgebruik of een instrument bespelen

kinesthetische intelligentie: denken in beweging, lichaamsbeheersing, sportiviteit en behendigheid

interpersoonlijke intelligentie: sociale intelligentie, denken over en begrijpen van anderen, effectieve interactie

intrapersoonlijke intelligentie: zelfkennis, bewustzijn van eigen sterktes en zwaktes, persoonlijke doelen stellen en halen

naturalistische intelligentie: begrijpen van de natuur, soorten en ecologische relaties classificeren, planten- en dierenverzorging

Meer informatie over het gebruik van meervoudige intelligentie vind je  mijn boek ‘Roeien met je oren’. Hierin staan veel voorbeelden van meervoudige intelligentie in het dagelijks leven. Het is te bestellen voor 9,50 ( 13,- incl. verzendkosten) op de website van Stichting aMI:

http://www.associatie-mi.nl/home/wat-is-mi/

Meer inspiratie:

http://celebratecreatiefleren.nl/

Meervoudige intelligentie wat is het en wat kun je ermee